Home
Kwaliteit Planning

Planning ontwikkeling kwaliteitssysteem

VSV’s en IGO’s zijn in ontwikkeling. Het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem loopt parallel aan de ontwikkeling van een integraal werkend VSV of IGO, waarbij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg richting geeft. Het inrichten van zowel een integraal werkend VSV of IGO als de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem vraagt veel aanpassingen in de huidige werkwijze van de betrokken zorgverleners. Daarom is de doelstelling om drie jaar uit te trekken voor de ontwikkeling van een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.

De globale planning ziet er dan als volgt uit: