Kwaliteit Kwaliteitssysteem

Wat is een kwaliteitssysteem?

Uitgangspunt voor integrale geboortezorg is dat uitkomsten voor moeder en kind optimaal zijn. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren zullen deze uitkomsten dus centraal moeten staan. Uitkomsten bevatten zowel ‘technische’ uitkomsten als structuur-, proces- en gezondheidsuitkomsten maar ook interpersoonlijke aspecten. Deze hebben te maken met de mate van cliëntgerichte zorg en verwijst naar informatie die aansluit bij de behoeften van de cliënt. Om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren en bewaken, is het noodzakelijk om op de verschillende uitkomsten regelmatig gegevens te verzamelen, te analyseren en te bespreken met alle betrokkenen die bij het leveren van integrale geboortezorg betrokken zijn. Dit vraagt om een structurele aanpak. Een kwaliteitsmanagementsysteem kan VSV’s en integrale geboortezorg-organisaties (IGO’s) ondersteunen om optimale uitkomsten voor moeder en kind te realiseren.

Structuur-, proces- en gezondheidsuitkomsten

Structuuruitkomsten zijn bijvoorbeeld randvoorwaarden voor een organisatie, zoals aanwezigheid van protocollen. Procesuitkomsten hebben te maken met de processen binnen een organisatie, bijvoorbeeld wachttijd tijdens het spreekuur. Gezondheidsuitkomsten zijn bijvoorbeeld de AOI-5.

Om VSV’s en IGO’s te kunnen ondersteunen bij het structureel werken aan kwaliteit zijn onderdelen van het INK-model (van het Instituut Nederlandse Kwaliteit) en normen voor HKZ/ISO-certificering als basis gebruikt om te beschrijven op welke onderwerpen activiteiten beschreven zouden moeten worden. Uitgangspunt voor dit kwaliteitsmanagementsysteem is het principe van een “lerende organisatie” aan de hand van “cyclisch evalueren”. Dit is vormgegeven aan de hand van de Kwaliteitscirkel van Deming (de Plan-DoCheck-Act – PDCA-cyclus). Uiteraard kunnen VSV’s en IGO’s ook andere modellen in hun eigen regio’s implementeren, bijvoorbeeld zoals beschreven door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in Zorg (www.niaz.nl) of het Joint Commission International (www.jointcommission.org), of andere methodes gebruiken om continue te verbeteren, bijvoorbeeld Lean, Agile, Scrum.