Home Klachtenprocedure cliënten (bestaa…

Klachtenprocedure cliënten (bestaand Wettelijk protocol)

Bij het VSV of IGO wordt beschreven:

  • Hoe cliënten geïnformeerd worden over de klachtenprocedure binnen het VSV of IGO
  • Hoe en bij wie klachten binnen het VSV of IGO terecht komen en hoe deze afgehandeld en geregistreerd worden. Bij voorkeur werkt het VSV/IGO met één portaal voor het indienden van klachten door clienten. Op de website van het VSV is de klacht/complimentenbutton goed zichtbaar.
  • Hoe de klachten en afhandeling gemonitord worden.

Elk kwartaal wordt door de Klachtencommissie gerapporteerd over de ingediende klachten en hoe deze zijn afgehandeld. Tevens wordt beschreven of er trends zichtbaar zijn, en zo ja hoe werkprocessen eventueel zijn aangepast op basis van ingediende klachten.