Document

Handreiking "Implementatie cliëntenparticipatie"

In deze handreiking worden de basisprincipes beschreven van cliëntparticipatie ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de totale huidige en toekomstige cliënten van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Hierbij worden de elementen zoals beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg aangehouden (cliëntenraad/regionale adviesraad).

Deze handreiking geeft informatie over wat cliëntenparticipatie inhoudt en ondersteunt de zorgprofessional bij het maken van de keuze welke vorm van cliëntenparticipatie past bij welk beoogd doel, rekening houdend met de wettelijke plichten en rechten die van kracht zijn in de geboortezorg.

Deze handreiking beschrijft NIET hoe de cliënt participeert en meedoet ten behoeve van haar eigen individuele zorg. 

Totstandkoming van de handreiking

Deze handreiking is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS. De werkgroep Cliëntenparticipatie van de CPZ Taskforce Geboortezorg bestaande uit vertegenwoordigers van de Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) heeft een product opgeleverd getiteld ‘Cliëntenparticipatie in de geboortezorg: een handreiking en bijbehorende matrix’.

In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en Stichting Zelfbewustzwanger is de handreiking verder doorontwikkeld tot de ‘Handreiking implementatie cliëntparticipatie op het gebied van organisatie van de geboortezorg op VSV/IGO-niveau’.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Programma Transitie Geboortezorg - TAskforce
Functie: Communicatieadviseur
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten