Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen
Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden op websites van…

Praktijkvoorbeelden op websites van landelijke organisaties

Dit filmpje van Pharos geeft in een paar minuten een helder
beeld van een paar lokale coalities over hoe zij zijn gestart en
wat het hen heeft opgeleverd. Verschillende zorgverleners
uit de geboortezorg komen aan het woord.
Op de website van Pharos staan onder ‘voorbeelden uit de praktijk’ een aantal praktijkvoorbeelden 
Op de website van Kansrijke start staan verschillende praktijkverhalen van verschillende lokale coalities.  
 Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de Jeugdgezondheidszorg. Als onafhankelijk partner ondersteunen en versterken zij organisaties die zich richten op de jeugdgezondheidszorg. In het themadossier Kansrijke Start vind je verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden.