Stappenplan

Dit stappenplan is onderdeel van de Handreiking kwetsbare zwangeren, ontwikkeld door de KNOV, in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep Regionale Aanpak aan kwetsbare zwangere vrouwen.  De handreiking is een hulpmiddel bij het opzetten van een actieve samenwerking van geboortezorg en gemeente (JGZ, GGD en sociaal maatschappelijke zorg). Met toestemming van de KNOV zijn de beschreven stappen meer ‘interactief’ gemaakt, binnen de Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen. De hele handreiking is ook beschikbaar in pdf.

Het overzicht van stappenplan voor aanpak samenwerking bevat in een oogopslag welke stappen er nodig zijn om te komen tot samenwerking. 

Stap 1: Creëren van draagvlak binnen het VSV
Stap 2: Samenstelling werkgroep
Stap 3: Uitbreiding data
Stap 4: Voorbereiden beleidsdialoog gemeente
Stap 5: Dialoog met de gemeente
Stap 6: Borgen van plannen en samenwerken
Conclusie