VoorZorg

Voorzorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met opeenstapeling van problemen. Huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (voor 28 weken zwangerschap). Zie ook workshop Passende ondersteuning