Home Integrale voorlichting

Integrale voorlichting

Het VSV of IGO zorg ervoor dat een set voorlichtingsmateriaal beschikbaar is die door alle deelnemers van VSV of IGO wordt gedragen en gebruikt – ‘VSV of IGO spreekt naar cliënten met één mond’. Bij voorkeur is deze set (ook) online beschikbaar.

Elke 2 jaar wordt met de cliënten geëvalueerd of het beschikbare voorlichtingsmateriaal nog relevant is en aan de verwachtingen voldoet. Zo nodig wordt het materiaal aangepast. Indien er tussentijds wijzigingen worden ingevoerd door VSV of IGO, VWS of andere belangrijke stakeholders, dan worden deze direct verwerkt in het voorlichtingsmateriaal.