Home Handreikingen ketenindicatoren &#82…

Handreikingen ketenindicatoren – november 2018

De KNOV heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en Bo Geboortezorg twee handreikingen gemaakt. Deze handreikingen kunnen door de VSV’s gebruikt worden om de kwaliteit van de ketenzorg te verbeteren aan de hand van de verkregen inzichten vanuit Perined Insight. De handreiking ketenindicatioren gaat over het achterhalen en duiden van de cijfers achter de ketenindicatoren in Perined Insight. De handreiking PDCA Cyclus laat zien hoe aan de hand van de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus een verbeterplan kan worden geschreven en kan worden uitgevoerd.