Home Documentbeheer

Documentbeheer

Alle voor VSV of IGO relevante documenten (protocollen, werkafspraken, formulieren, handboeken, contracten, etc.) staan op een voor alle leden van VSV of IGO bereikbare plaats (fysiek dan wel digitaal).

Minimaal elke 2 jaar wordt van alle beschikbare documenten vastgesteld of deze bijgesteld of aangepast dienen te worden.

Jaarlijks wordt vastgesteld of VSV of IGO voldoet aan alle (nieuwe) wet- en
regelgeving die aan een dergelijke organisatie worden gesteld.