Home Continue verbetercyclus

Continue verbetercyclus

Binnen het VSV of IGO wordt beschreven hoe leden van VSV of IGO bijdragen aan continue verbetering van de organisatie en de zorgverlening. Bijvoorbeeld op basis van input uit:
– een ideeënbus,
– klachten en complimenten,
– metingen bij cliënten, medewerkers en Perineddata
– nieuwe regelgeving
– deelname aan onderzoek bij consortia.

Jaarlijks wordt geëvalueerd welke verbetersuggesties er gedaan zijn en hoe ze zijn afgehandeld door een daartoe ingestelde commissie of werkgroep.