Onderzoek

Onderzoek mede mogelijk gemaakt door het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. 

 

Propellor: PRevention Of PrEterm Labour in LOw Risk women

Locomotive Studie: Gestructureerde overdrachten in de verloskunde

ESPRIT studie: Zorgvuldige invoering van niet-invasieve prenatale testen

PREGEVA studie: Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden

Noordwest Nederland op één lijn

Evaluatie van hoge perinatale sterfte in (voormalig) stadsdeel Slotervaart

De app: gezond werken tijdens de zwangerschap

POM project:Preconceptioneel- dragerschaponderzoek Op Maat
Preconceptie dragerschapsscreening biedt dragerparen geïnformeerde reproductieve keuze-opties voordat er sprake is van een zwangerschap. Doel van het project was meer inzicht krijgen in de beste aanpak voor de implementatie van preconceptioneel dragerschapsonderzoek voor specifieke groepen die op basis van herkomst een verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke ziekte. Hiervoor zijn de mogelijkheden en belemmeringen bij de implementatie van dragerschapsonderzoek in (bestaande) regionale (zorg)settings in kaart gebracht. Het onderzoek richtte zich op vier deelinitiatieven: 1. preconceptiespreekuur Volendam, 2. dragerschapsscreening op ziekten binnen de Ashkenazi Joodse gemeenschap, 3. screeningsaanbod voor Cystic Fibrosis via een ziekenhuis website en 4. screening op hemoglobinopathieën. Ook is een ethische analyse uitgevoerd om na te gaan aan welke voorwaarden een verantwoord aanbod moet voldoen.

Zowel professionals als mensen uit de risicogroepen zijn veelal positief over een populatie-specifiek aanbod. Het blijkt dat bekendheid met de aandoeningen en de dragerschapstesten bijdraagt aan succesvolle implementatie van preconceptioneel dragerschapsonderzoek. Ook ervaren voordelen van screening, acceptatie van reproductieve keuzes, het ervaren risico, en minder ervaren sociale barrières (waaronder stigmatisatie) dragen hier aan bij. Barrières zijn er op drie niveaus: cultuur (o.a. besluiteloosheid rond wenselijkheid), structuur (o.a. gebrek aan infrastructuur en richtlijnen) en praktijk (o.a. afwezigheid van vraag naar screening en onenigheid over verantwoordelijkheid). Populatiebrede (universele) screening op meerdere aandoeningen tegelijk kan een oplossing zijn voor de uitdagingen, maar roept echter ook nieuwe ethische vragen op.
Meer informatie websites: EMGO/APH instituut  en ZonMW

Home Home
Actueel
Overzicht VSV'sKennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten