Regioprotocollen

Een belangrijke verantwoordelijkheid van het Netwerk Geboortezorg is om het tot stand komen van regionale protocollen te ondersteunen en de implementatie te bevorderen.

Wij doen dat op 2 manier:

1) via onze website. Hieronder vind je alle regioprotocollen die tot nu toe zijn geaccordeerd.

2) via onze app voor iPhone & Android. 
Klik hier voor een link naar de iPhone versie of hier voor de Android versie.

 

Regioprotocol Acute Prehospitale Verwijzingen:

 • Deze richtlijn bestaat uit een flowchart welke u zo snel mogelijk de juiste manier van verwijzen laat zien.


Regioprotocol Partus Prematurus:  

 • Doel:  Dit regioprotocol behandelt de zorg rondom een spontane vroeggeboorte van een eenling. In dit protocol wordt niet de zorg rondom vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis besproken, de iatrogene vroeggeboorte bij maternale of foetale problematiek of de vroeggeboorte bij vrouwen met een meerlingzwangerschap. Voor deze groepen vrouwen kan, bij afwezigheid van regioprotocollen, dit protocol voorlopig deels leidend zijn in toepasselijke condities.
 • Achtergrond:  Spontane vroeggeboorte is een omvangrijke complicatie binnen de obstetrie. In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor 37 weken, waarvan 1500 door spontane vroeggeboorte voor 32 weken. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, en ook van complicaties op de lange termijn van het kind.

 

Regioprotocol Hypertensieve Aandoeningen van de Zwangerschap V2.0:  

 • Doel: Dit regioprotocol behandelt de zorg rondom een vrouw met (verdenking op) hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Tevens in appendix een voorbeeld van een uitgewerkt volledig ziekenhuisprotocol, dat centra naar gelang hun eigen situatie kunnen aanpassen.
 • Achtergrond: Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap zijn zeer frequent en genereren een belangrijke stroom verwijzingen tussen de diverse betrokkenen in de zorg voor deze zwangeren. Gezien de belangrijke associaties met maternale en perinatale morbiditeit en mortaliteit is het zeer relevant deze verwijzingen goed te definiëren.

 

Regioprotocol Zwangerschapsdiabetes (GDM) Screening, diagnostiek en beleid:  

 • Doel: Dit regioprotocol behandelt de screening op zwangerschapsdiabetes (GDM) en de diagnostiek en zorg voor zwangeren en kraamvrouwen met bewezen GDM.
 • Achtergrond: GDM is een aandoening met een stijgende incidentie, zowel in Nederland als wereldwijd. Het ziektebeeld is geassocieerd met een verhoogde morbiditeit voor moeder en kind. Er bestaat een duidelijke samenhang met de groeiende incidentie van obesitas.

 

Protocol Vitaal Bedreigde Neonaat

 • Mede dankzij uw aller inspanningen kunnen we u hierbij informeren dat alle partijen (meldkamers, ambulancediensten, kinderartsen en SEH’s) in Noord-Holland en Flevoland hebben bevestigd klaar te zijn voor invoering van het protocol Vitaal Bedreigde Neonaat. 

 

Regioprotocol Obesitas en Zwangerschap :

 • Doel: Uniformeren en evidence-based maken van de zorg voor zwangeren met obesitas.
 • Achtergrond: Overgewicht en obesitas in de zwangerschap is een groeiend probleem: Onder vrouwen is de prevalentie van obesitas in ons land gestegen van 6% in 1981 naar 12% in 2004.
   

Beschrijving zorgketen 1e lijn bij depressie in de zwangerschap en of in de kraamperiode 

 • Doel: Handvaten geven aan de 1e lijn bij de begeleiding van vrouwen die ofwel depressief worden in de zwangerschap of vrouwen die al depressief zijn met psychofarmaca gebruik tijdens de zwangerschap, bevalling als kraamtijd. De zorgketen omvat de huisarts, kraamzorg, JGZ en eerstelijns verloskundige
 • Achtergrond: Twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een (ernstige) depressieve stoornis, een paniekstoornis, een postpartum (na de bevalling) psychose of een postpartum depressie.

 

Regioprotocol Preventie Spontane Vroeggeboorte 

 • Doel: Spontane vroeggeboorte is een multifactoriële aandoening waarbij er verschillende oorzaken kunnen leiden tot de vroeggeboorte. Ook zijn er meerdere risicofactoren bekend. Een structurele implementatie van identificatie van risicofactoren en vervolgens behandeling van deze factoren kunnen leiden tot een afname van de incidentie van spontane vroeggeboorte in de regio NoordWest Nederland.
 • Achtergrond: In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren voor 37 weken, waarvan 1500 door spontane vroeggeboorte voor 32 weken. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, en ook van complicaties op de lange termijn van het kind.

 

Regioprotocol schildklierproblematiek

 • Regioprotocol Schildklierproblematiek tijdens de zwangerschap: zwangere, moeder en pasgeborene


Concept Standaard Postpartum Overdracht 

 

Handvat voor het opstellen van een regioprotocol

 • Om de uniformiteit te bewaken werken de werkgroepen met een handvat voor het opstellen van regioprotocollen
Home Home
Actueel
Overzicht VSV'sKennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten