Home Communicatie of te wel ‘Zo commun…

Communicatie of te wel ‘Zo communiceren wij’

Voor de interne en externe communicatie wordt een plan ‘Zo communiceren wij’ vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke overleggen er in- en extern zijn, in welke vorm, door wie en met welk mandaat daaraan wordt deelgenomen. Het betreft regelmatige overleggen op het gebied van de zorg (bijvoorbeeld overdrachten) en de organisatie van zorg. In het plan is ook opgenomen hoe en door wie bij onderlinge conflicten/meningsverschillen wordt gehandeld. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld.

Hieraan gekoppeld wordt een implementatieplan vastgesteld van alle onderdelen die nieuw worden geïmplementeerd. Jaarlijks wordt dit implementatieplan geëvalueerd.