Home Commissies onder het bestuur van he…

Commissies onder het bestuur van het VSV of IGO

In het jaarplan van VSV of IGO wordt vastgesteld welke commissies, werkgroepen of projectgroepen worden ingesteld met welke samenstelling en opdracht.

Taakomschrijvingen van commissies, werkgroepen of projectgroepen kunnen zijn:

  • bewaken van een bepaald aandachtsgebied
  • opstellen van een plan van aanpak
  • aanspreekpunt zijn voor het betreffende aandachtsgebied, zowel intern als extern.

Per commissie worden SMART-doelstellingen geformuleerd, om de algemene doelstellingen zoals in het meerjarenbeleidsplan geformuleerd, te behalen.

Elk half jaar rapporteren de commissies in hoeverre de geformuleerde doelstellingen behaald zijn en wordt besproken hoe de resultaten worden gebruikt in de organisatie en en/of de zorgverlening.