Home Cliëntgerichte activiteiten

Cliëntgerichte activiteiten

Binnen het VSV of IGO worden alle cliëntgerichte activiteiten beschreven (inclusief cliëntparticipatie).

In het meerjarenbeleidsplan wordt beschreven welke cliëntgerichte activiteiten opgepakt dienen te worden.

Jaarlijks wordt vastgesteld hoe nieuwe cliëntgerichte activiteiten gerealiseerd gaan worden.

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de cliëntgerichte doelstellingen gerealiseerd zijn. Zo nodig wordt een verbeterplan opgesteld.