Home BUZZ-project

Het BUZZ-project

Uitkomsten meten in de geboortezorg

Een consortium van verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) heeft subsidie ontvangen van het Zorginstituut Nederland in het kader van “het gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen”. Het betreft een tweejarig project (2018 – 2020) met als doel de implementatie van uitkomstgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming in Nederland te ondersteunen.

In het project “Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere” (BUZZ) werken zes VSV’s en één integrale geboortezorgorganisatie (IGO) samen: VSV Leiden, VSV Alliant (Utrecht), IGO Annature (Breda), VSV Zwolle e.o., VSV Sophia (Rotterdam), VSV Rondom Zwanger (Haarlem) en VSV Twente.

In het BUZZ project willen we zwangeren en (pas) bevallen vrouwen een beter inzicht geven in de voor hen belangrijke keuzes tijdens en na de zwangerschap, zodat zij geïnformeerd kunnen beslissen over de zorg voor zichzelf en haar (ongeboren) kind. Hiermee willen we het bespreken van uitkomsten van de zwangerschap in de spreekkamer stimuleren.

Het project omvat het invoeren van de Nederlandse ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte op vijf meetmomenten tijdens en na de zwangerschap. Behalve voor het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor verbetering van de zorg in het VSV.