Nieuwsoverzicht

ZwangerWijzer nu ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

ZwangerWijzer is nu nog gebruikersvriendelijker. Aanpassingen in de tekst en in de vormgeving zorgt ervoor dat ook vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden ZwangerWijzer eenvoudig kunnen gebruiken.

961

Professionals gaan samen voor een rookvrije start

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het ongeboren en jonge kind slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start.

602

Webinar onderhandelen met je zorgverzekeraar - 29 mei 2017

Op 29 mei heeft CPZ Taskforce een WEBINAR uitgezonden over de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Susanne Zuidhof, verloskundige en directeur van Geboortehart in West-Friesland, en...

861

Stichting Mind2Care ontvangt projectsubsidie van CZ-fonds voor aanpassen website Mind2Care voor laaggeletterden.

Het CZ-fonds heeft een projectsubsidie toegekend aan de Stichting Mind2Care om de Mind2Care, het webbased screen- en advies instrument voor psychosociale factoren, psychiatrische problemen en...

832

Impressie VSV bijeenkomst implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

VSV's leren van elkaar. De nieuwe bestuursvoorzitter van het CPZ - Geri Bonhof - startte de middag met korte schets van de ontwikkelingen rondom de implementatie van de zorgstandaard en integrale zorg

1180

Handvatten ter ondersteuning van implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Met alle partijen in de geboortezorg is een implementatieplan opgesteld waarin een tijdsfasering is afgesproken voor implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). De ZIG schetst...

1294

Ervaringen VSV's tijdens VSV bijeenkomst Implementatie Zorgstandaard Geboortezorg 9 mei jl.

VSV WKZ, VSV Livive en VSV Drachten e.o. delen hun ervaringen met de implementatie van de Zorgstandaard met de zorgprofessionals in de zaal. In dit artikel een impressie van deze presentaties.

1035

Nieuwsbrief 22, april 2017

In deze nieuwsbrief wordt o.a. een overzicht gegeven van de activiteiten in het kader van het Vimp-project tot nu toe.

1310

Doe mee aan het DO IT onderzoek!

Roken is slecht voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Dit onderzoek heeft als doel om het verlenen van stoppen met roken zorg door o.a. verloskundigen te onderzoeken en gemakkelijker te maken.

997

Cliëntversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg beschikbaar

De cliëntversie van de zorgstandaard is gereed. Het geeft de zwangere (en haar partner) belangrijke informatie om de voor haar juiste keuzes te maken voor invulling van haar eigen zwangerschap.

2515
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten