Home Accommodatie

Accommodatie

Jaarlijks wordt inzichtelijk gemaakt voor leden van VSV of IGO hoe de accommodaties die gebruikt worden door de verschillende zorgverleners (bv. verloskamers, echokamer, verloskundige praktijken, etc) voldoen aan de wettelijke eisen zoals hieraan gesteld worden.

Leden van VS of IGO kunnen ten alle tijden wensen en klachten over de accommodaties kenbaar maken aan de hiervoor ingestelde werkgroep. Jaarlijks wordt inzichtelijk gemaakt hoe de werkgroep met de wensen en klachten is omgegaan.