Actueel

Handreiking oprichten IGO in grootstedelijk gebied beschikbaar

In deze handreiking worden vragen beantwoord die spelen bij VSV’s die overwegen om een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) op te richten op basis van integrale bekostiging (IB) en die zich bevinden in grote steden en gebieden met meerdere VSV’s.

Lees meer

Uit de kennisbank

Format Geboortezorgplan

Beschikbaar gesteld door:
Type:
98

Over de VSV-Spiegel

Beschikbaar gesteld door:
Type: Document
22

Handreiking oprichten IGO in grootstedelijk gebied

Beschikbaar gesteld door:
Type: Handreiking
32

De nieuwste werkgroepen

Werkgroep Communicatie VSV Plus Gelderse Vallei

Op een toegankelijke manier met elkaar communiceren en daarnaast documenten kunnen delen.

1 lid

Federatie voor VSV's

Kennis uitwisselen

2 leden

Stuurgroep GCMN

Deelname stuurgroep GCMN vanuit Meander MC/ VSV VIVA

1 lid
Organisatie: College Perinatale Zorg
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: Rijnstate
Functie: Klinisch verloskundige
Organisatie: Programma Transitie Geboortezorg - TAskforce
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: ZZP, beschikbaar voor nieuwe projecten
Functie: (verander)adviseur, verbinder, (klinisch) verloskundige, verloskundig echoscopist
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten